"In beweging zijn en deel uitmaken van het geheel"
Voor Werknemers

Coaching

“veranderen doe je niet zomaar”
Voor veranderen moet je de noodzaak voelen; deze bespreekbaar willen maken (delen) en deze behoefte nader willen onderzoeken met de daarbij behorende consequenties.
Jij alleen, maakt jouw keuzes gericht op jouw persoonlijke doelen, belangen en behoeften.

“Leren en ontwikkelen staan in het leven van elk individu centraal”
Om te (over-) leven,  om gebruik te kunnen maken van de beschikbaar gestelde middelen, om talent te ontwikkelen, prestaties te leveren, etc..
Zowel voor de eigen individuele behoeften, belangen en doelen, als ook voor de  samenleving,  de gemeenschap waartoe je behoort, de organisatie, het gezin, de relatie, etc., is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling belangrijk.

Doreen Muusz kan je begeleiden bij het maken van jouw keuzes gericht op  jouw persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Door te werken aan jouw empowerment en/of jouw employability.
Empowerment
  • Zelfvertrouwen en eigenwaarde hebben of verder ontwikkelen;
  • Jouw kwaliteiten herkennen en kunnen toepassen;
  • Weten en ervaren op welke wijze je macht en invloed kunt uitoefenen;
  • Leren zelfstandig en verantwoordelijk te handelen.
Employability
  • Weten wat je kwaliteiten zijn om je kansen op de arbeidsmarkt vergroten;
  • Optimaal inzetbaar zijn om werk te vinden en te behouden.