"In beweging zijn en deel uitmaken van het geheel"
Voor Werkgevers

Als energieke en ervaren HRM professional met leidinggevende en coachende vaardigheden, behaal ik samen met mijn opdrachtgevers, werkgevers en samenwerkingspartners de gewenste resultaten op doelgerichte en doelmatige wijze binnen de daarvoor beschikbare tijd.

Als Adviseur en Business Partner bij:

 • het ontwikkelen en vertalen van het strategische (HR-) beleid;
 • het maken van een businessplan (OGSM);
 • het analyseren en verbeteren van werkprocessen met behulp van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI);
 • het onderzoeken, analyseren en adviseren bij arbeidsmarktontwikkeling en het in-, door- en uitstroombeleid;
 • het opstellen van competentieprofielen in het kader van in-, externe mobiliteit en strategische personeelsplanning;
 • het adviseren en ondersteunen bij functionering- en ontslagprocedures;
 • het adviseren en ondersteunen bij de aanpak van (langdurig) arbeidsongeschiktheid (WVP), bezwaarprocedures UWV;
 • het opstellen en actualiseren van het personeelshandboek, arbeidscontracten, (digitale) dossiers, beleidsinstrumenten, etc.;
 • het kiezen en invoeren van een HRM –systeem en overige technieken;
 • het adviseren en toepassen van wet- en regelgeving op alle organisatieniveaus.

Als (interim) manager bij het aansturen van personeel, veranderingsprojecten, door o.a.:

 • inspraak en een transparant besluitvormingsproces te realiseren;
 • persoonlijke effectiviteit te verhogen;
 • te werken aan teambuilding gericht op doelen en haalbare resultaten;
 • het voeren van persoonlijke ontwikkelingsgesprekken, voortgang -, feedback - en slecht nieuwsgesprekken.

Als coach bij het coachen van individuen en teams in het kader van in-, externe mobiliteit, zelforganisatie, persoonlijk leiderschap, intervisie, etc..

Als conflictbemiddelaar voor het bemiddelen bij arbeidsrechtelijke en re-integratie kwesties.