Privacyverklaring Doreen Muusz HRM Coaching & Advies (HRM C&A)

Doreen Muusz HRM Coaching & Advies hechten als organisatie veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk wordt behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.1. Bescherming van de privacy

HRM C&A hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het behandelen en werken met persoonsgegevens en andersoortige data die worden uitgewisseld via mail of persoonlijk contact.

a. Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensbewerking; die geeft u door middel van een actieve handeling mondeling, schriftelijk in een contract en/of per mail

b. Als we u toestemming vragen doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal

c. HRM C&A zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.

d. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen en uw standpunt ten aanzien van het behandelen en bewerken van gegevens kunt aanpassen.

e. Partners dienen deze privacyverklaring te onderschrijven en uit te voeren.

f. De privacyverklaring van HRM C&A is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.


2. Verzamelen van gegevens

HRM C&A verzamelt alleen in opdracht en met toestemming van de opdrachtgever op verschillende manieren persoonsgegevens. Deze gegevens worden met uw toestemming aangeleverd.

Bezoek aan onze website

Als u onze website bezoekt, ongeacht of u uiteindelijk een opdracht verstrekt of contact opneemt, worden er geen persoonsgegevens opgenomen. Op deze website worden geen cookies gebruikt.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

- Zodra u contact opneemt met HRM C&A voor een opdracht / abonnement

- Bij registratie voor een training of coaching

- Door interactie met ons via mail en/of op social media.

Bij het verstrekken van een opdracht / afsluiten van een abonnement

In verband met het afsluiten van een overeenkomst met HRM C&A worden uw naam en contactgegevens verwerkt voor onze facturatie en klantcontacten.

We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens. Dit heeft tot doel dat we u persoonlijk kunnen benaderen per brief, e-mail, social media en telefoon.

We verzamelen betalingsgegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u diensten afneemt, zoals het nummer van uw betaalinstrument (een rekeningnummer). Deze gegevens zijn pas noodzakelijk als u een overeenkomst met HRM C&A aangaat en worden derhalve niet in een andere context van u gevraagd.

Bij inschrijving voor een training of coaching

We verzamelen uw naam en contactgegevens zodat we u persoonlijk kunnen benaderen en informeren over de status van uw registratie.

Door interactie met ons via mail op social media

Als u ons via mail of op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende platform in uw profiel heeft opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we alleen met toestemming vooraf van u voor het verstrekken van informatie, aanbiedingen en ondersteuning.


Door interactie met ons via mail op social media Als u ons via mail of op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende platform in uw profiel heeft opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we alleen met toestemming vooraf van u voor het verstrekken van informatie, aanbiedingen en ondersteuning.

3. Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in overeenstemming met de wettelijke eisen.

4. Inzage en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

U heeft de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;

- inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben;

- het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben;

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben;

- het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

5. Klachten

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

6. Invoering

Bovenstaand privacyverklaring treedt uiterlijk 25 mei 2018 in werking en daarmee vervallen per direct eerder gepubliceerde privacyverklaringen.

7. Contact

Heeft u nog vragen over deze verklaring, neem dan contact op via doreen@doreenmuusz.nl

Naar Homepage